Sobre el blog

 Quin és el propòsit d’aquest blog?

Aquest bloc és un portfoli intel·lectual en construcció.

  • Sobre les formes.

La diversitat formal i lingüística es deu al fet que el blog aplega una selecció poc selectiva de treballs realitzats els darrers anys sota pretextos diversos.

 

Advertisements